بیکارب (مایع)

web barafshan 12 1160x480 - بیکارب (مایع)
بی کارب حاوی بر کلات شده به همراه نیتروژن میباشد که برای برطرف نمودن و تامین بر در گیاه به صورت محلول پاشی و آب کود مورد استفاده قرار می گیرد.عنصر بر در توسعه تقسیم سلولی بافت های مریستمی، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافت های آوندی، متابولیسم پروتئین، قندها و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف و نفوذپذیری غشای سلولی نقش اساسی دارد. بر همچنین در جوانه زنی دانه گرده، رشد لوله گرده و تشکیل دانه و میوه موثر می باشد. کمبود بر در برخی از خاک های کشور بسیار شایع است و علائم آن در گیاه شامل توقف نقاط رشد، رنگ پریدگی برگ های جوان، ضعف در تلقیح گل ها و تشکیل میوه می باشد. مصرف بی کارب برای محصولات کشاورزی که حساس به کمبود بر هستند (چغندر قند، پنبه و ... ) توصیه می شود.
تامین تخصصی بر در گیاه
بهبود گلدهی و گرده افشانی
افزایش میوه دهی، بهبود شکل ظاهری میوه
فعال کننده آنزیم های گیاهی شرکت کننده در واکنش های حیاتی گیاه
نحوه مصرف:
محصولزمان مصرفمقدار مصرفتعداد تکرار
محلول پاشیآب کود
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...)اواسط پنجه زنی در غلات، در سایر محصولات شروع رشد فعال تا قبل از گلدهی1تا2  لیتر در هکتار2تا5 لیتردر هکتار1 بار
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و  ...)قبل از گلدهی، فندقی شدن میوه، بعد از برداشت1تا2  لیتر در هزار2تا5 لیتر در هکتار2 بار
محصولات گلخانه ایشروع رشد فعال تا قبل از گلدهی1تا2  لیتر در هزار2تا5 لیتر در هکتار1 بار
گیاهان زینتی ،  فضای سبز  و چمنهمراه باشروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه در صورت کمبود1تا2  لیتر در هزار2تا5 لیتر در هکتار1 بار
* مقادیر توصیه شده بسته به نوع و سن گیاه متغییر است.  
ترکیبات:  کلات بر، اتانول آمین
بی کارببرنیتروژن
W/V10%5%
W/W7%3/5%
 
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
error: Content is protected !!