negin66148

آگوست 20, 2018
روغن بنفشه

روغن بنفشه

گل بنفشه : گل بنفشه یا همان Viola گیاهی است با شاخه های باریک که از یک ریشه می رویند و برگ گیاه بنفشه بسیار شبیه […]
آگوست 20, 2018
روغن هسته انگور1

روغن هسته انگور

روغن هسته انگور : روغن هسته انگور چنان که از نامش بر می‌آید از روغنی‌است که از هستهٔ انگور به دست می‌آید. این روغن فاقد سدیم […]
آگوست 20, 2018
روغن هسته انگور

روغن هسته انار

روغن هسته انار: روغن هسته انار با پرس کردن سرد دانه‌های انار به دست می‌آید. این روغن به زیبایی کهربا است و بوی مطبوع میوه‌ای دارد. […]
آگوست 20, 2018
روغن نارگیل

روغن نارگیل

روغن نارگیل: نوعی چربی اشباع شده‌است که از میوه درخت نارگیل به دست می‌آید. از این روغن در تهیهٔ مواد آرایشی بهداشتی و همچنین در غذاها […]
error: Content is protected !!